Spørgsmål & svar

Om neria™ infusionssæt og indikationer

Hvad er et neria™ infusionssæt?

neria™ infusionssæt er medicinsk udstyr, der er designet til subkutan infusion af et lægemiddel. Infusionssættet er placeret i det subkutane væv og forbinder pumpen eller sprøjten med kroppen.

Bestanddelene i et infusionssæt omfatter: 

 1. Nål og/eller kanyle - kanylen sættes i huden ved hjælp af en nål, hvis formål er at indsætte kanylen
 2. Plaster - integreret og hudvenligt
 3. Slange - en dobbeltlags slange, der forhindrer knæk og sikrer infusion af medicin til vævet
 4. Luer lock-konnektor- en standardkonnektor til sprøjten eller pumpen
Hvad er indikationerne for og hensigten med at anvende neria™ infusionssæt?

neria™ infusionssæt er en serie af infusionssæt med blødt kateter eller stålnåle, der er designet til subkutan infusion af lægemidler. Produkterne er designet til at være kompatible med lægemidler, der er godkendt til subkutan infusion til behandling af Parkinsons sygdom1 primær immundefekt1 smertebehandling1 og thalassæmi1 (se næste spørgsmål for mere detaljerede oplysninger).

1. Stability test and function of comfort and contact detach by means of medicament APO-go. Analysis report no. 294690. April 2, 2009. Data on file. Unomedical a/s.

Hvor længe kan neria™ infusionssæt sidde i kroppen?

Det anbefales, at et neria™ infusionssæt udskiftes efter 72 timer når det er et blødt kateter eller 24 timer når det er en stålnål. Spørg altid dine behandlere om, hvornår og hvordan du skal skifte dit infusionssæt.

Skift infusionssættet i samråd med dine behandlere i henhold til nedenstående anbefalinger:

Sygdom neria™ guard neria™ soft 90 neria™ soft neria™ multi neria™ detach neria™
Parkinsons sygdom 12 t 12 t 12 t 12 t 12 t 12 t
Primær immundefekt 12 t 12 t 12 t 12 t 12 t 12 t
Talasseami           18 t
Smertebehandling 72 t 72 t 72t 45 t 48 v 48 t

Følg også anbefalingerne for både lægemidler og medicinsk udstyr.

Hvad er opfyldningsvolumen for længderne på neria™ infusionssæt?

Nedenfor er de omtrentlige mængder til fyldning (også kaldet priming) af hver slangelængde angivet.

Slangelængde (cm) Fyldningsvolumen (volumen til priming)
12 cm ~ 0.04 ml
30 cm ~ 0.06 ml
60 cm ~ 0.10 ml
80 cm ~ 0.12 ml
110 cm ~ 0.15 ml

Læs også brugsanvisningen, der følger med produktet.

Kan jeg bruge neria™-infusionssæt til intravenøs (IV) lægemiddeltilførsel?

neria™ infusionssæt er specielt designet til subkutan infusion af lægemidler. Derfor er de ikke beregnet til intravenøs infusion af medicin.

Er produktet nålesikkert?

neria™ guard og neria™ soft 90 er nålesikre produkter, der beskytter brugerne mod nålestiksskader.

neria™ guard er et fuldautomatisk infusionssæt med en passiv nålesikkerhedsfunktion, hvor brugeren ikke ser og ikke på noget tidspunkt er udsat for nålen. neria™ soft 90 har en aktiv nålesikkerhedsfunktion, hvor brugeren kan dække nålen til direkte efter brug for at forhindre nålestiksskader (NSI).

Produktfunktioner (pumpe, nål, plaster, medicin)

Hvilke lægemidler er neria™ infusionssæt blevet testet med?

Der er udført stabilitetstest med følgende lægemidler til behandling af de fire nedenstående sygdomme:

 • Apomorfin til behandling af Parkinsons sygdom1
 • Immunoglobuliner til behandling af immundefekter1
 • Morfin og hydromorphone til smertebehandling1
 • Desferal™ til behandling af talassæmi 1

  Tabellen nedenfor viser, hvilke infusionssæt der er indiceret til specifikke sygdomme.
Sygdom neria™ guard neria™ soft 90 neria™ soft neria™ multi neria™ detach neria™
Parkinsons sygdom X X X   X X
Immundefekter X X X X X X
Talassæmi X X X     X
Smertebehandling X X X   X X

1. Stability test and function of comfort and contact detach by means of medicament APO-go. Analysis report no. 294690. April 2, 2009. Data on file. Unomedical a/s.

Passer neria™ infusionssæt til alle pumper?

neria™ infusionssæt har en standard luer lock-konnektor og passer til de mest almindelige infusionspumper.

Har jeg brug for ekstra plaster, når jeg bruger neria™-infusionssæt?

Nej, neria™ infusionssæt har et integreret hudvenligt plaster, som gør det unødvendigt med ekstra plaster.

Er neria™-infusionssættets slanger modstandsdygtige over for knæk?

neria™ infusionssæt er konstrueret med en stærk dobbeltlagsslange af høj kvalitet, der sikrer den kontinuerlige infusion af lægemidler.

Hvad er formålet med 'hætterne' i blisterpakningen?

Når du frakobler slangen, kan du bruge hætterne til at give en mere jævn overflade af infusionsstedet (kanylehuset). Hætterne er inkluderet i infusionssættene til bløde katetre (neria™ guard, neria™ soft 90, neria™ soft) og et af vores produkter med stålnåle (neria™ detach).

Infusionsstedet

Hvad er de anbefalede infusionssteder for subkutan infusion af lægemidler?

De mest almindeligt anvendte infusionssteder for subkutan behandling er på maven og lænden. Læs venligst produktets brugsanvisning og drøft mulige infusionssteder med din behandler.

Sundhedspersonalet skal altid tage hensyn til eventuelle lokale retningslinjer og protokoller.

Hvordan kan jeg forhindre irritation på infusionsstedet?
 • Rengør og tør altid indstiksstedet før indføring.

 • Massér infusionsstedet før indsættelse.

 • Tilse infusionsstedet gennem "vinduet" på det bløde infusionssæt.

 • Sørg for at rotere infusionsstederne ved hjælp af et af de anbefalede mønstre (f.eks. S-formet eller med uret).

 • En let isætningsteknik kan også være til gavn for patienten og bidrage til at forhindre irritation af stedet.

 • Brug en fin nål - alle neria™ infusionssæt har nåle af høj kvalitet med mulighed for G27- og G29-størrelser for visse produkter.

 • Overvej at skifte til et infusionssæt med blød kanyle og/eller en kortere nål/blødt kateter, når du står over for problemer med infusionsstedet.

Hvis der opstår irritation på stedet, skal du skifte infusionssættet til et nyt sted og massere huden.

Læs også vores guide til problemløsning under hvert behandlingsområde på webstedet.

Sundhedspersonalet bør altid tage hensyn til eventuelle lokale retningslinjer og protokoller.

 Hvordan kan jeg forebygge knudedannelser?

Der er mange faktorer, der kan påvirke din hud. For at minimere hudkomplikationer bør du overveje følgende:

 • at vaske det påtænkte infusionssted og hænder før indsættelse
 • at bruge flere områder som infusionssted, f.eks. nederste del af ryggen og lårene
 • at bruge et rotationsmønster for at undgå at bruge det samme infusionssted
 • at undgå steder, hvor der allerede er irritation eller knuder
 • at anvende et sted, der ikke generer med tøj, bælter osv.
 • at massere infusionssted før indsættelse
 • at ændre katetermateriale (fra stål til blødt), længde eller indføringsteknik.

Læs også vores plakat der omhandler Parkinsons sygdom og den subkutane indgivelsesvej.

Patienter og plejere

Hvilke typer af patienter er neria™ infusionssæt egnede til?

neria™ infusionssæt leveres med forskellige nålestørrelser og slangelængder, hvilket gør dem velegnede til alle patienttyper. For at opnå maksimal absorption af subkutane lægemidler skal nålen eller det bløde kateter placeres i fedtlaget under huden. Hvis nålen går for dybt ind i muskellaget, kan dette forringe eller forhindre absorptionen af lægemidlet.

 • Valget af blød kanyle eller nålelængde bør baseres på behandling og patientspecifikke faktorer som f.eks. fysiologi og aktivitetsniveau. En for lang blød kanyle eller nål kan medføre smerter ved isætning og/eller isætning i en knogle eller muskel, og en for kort blød kanyle eller nål kan medføre lækage eller irritation på indsættelsesstedet.
 • Valget af nålestørrelse afhænger også af det lægemiddel, der skal indgives. En G29-nål er en meget tynd og fin nål, mens en G27-nål har en bredere boring og anvendes til mere tyktflydende lægemiddelpræparater (f.eks. immunoglobuliner).
 • Til meget slanke og aktive patienter kan en kortere nål eller neria™ soft med en vinklet indføring være mere egnet.
 • De forskellige slangelængder passer til patienternes behov og pumpens placering.

Læs altid lægemiddel- og pumpeproducentens brugsanvisninger, før du vælger et passende infusionssæt.

Kan patienter eller deres plejere opsætte deres egen subkutane behandling ved hjælp af neria ™ infusionssæt?

Ja, alle neria™ infusionssæt er designet til og velegnede til egenbehandling. Den enkle 90-graders isætningsteknik understøtter patientens egen behandling, og mange patienter og plejere verden over håndterer deres egen behandling med neria™ infusionssæt.

Det mest brugervenlige produkt til egenbehandling er neria™ guard - et brugervenligt og fuldautomatisk infusionssæt med få brugertrin til hurtig og nem 90-graders isætning. Denne enkle og hurtige metode er med til at støtte patientens egenhåndtering og ingen kanyle er synlig på noget tidspunkt.1,2

1. D020-000144 Summative Usability Test Report, August 2017, Data on file, Unomedical a/s., 2. User perceptions and preferences using the neria guard infusion set compared with conventional infusion sets indicated for the treatment of Pain, Parkinson´s Disease, primary immune deficiencies, Thalasseamia and mild/ moderate rehydration (Hypodermoclysis), April 2019,Data on file, Unomedical a/s.

Er det sikkert at tage bad eller svømme med infusionssættet?

Ja, hvis du bruger et infusionssæt med et blødt kateter (neria™ guard, neria™ soft90, neria™ soft) eller stålnåleproduktet neria™ detach. Med disse produkter kan du frakoble (midlertidigt fjerne) pumpen og slangen fra det isatte infusionssæt.

Fjernelse og bortskaffelse

Hvordan fjerner jeg mit infusionssæt?

Fjern infusionssættet ved forsigtigt at løsne plasteret, før du trækker nålen/det bløde kateter ud af huden.

Hvordan bortskaffer jeg mit Infusion sæt?

Bortskaf infusionssættet i henhold til lokale anbefalinger.
Kontakt venligst dit apotek for at høre om retningslinjer for bortskaffelse af brugte infusionssæt.

 

 

Cookies er nødvendige for, at dette websted kan fungere optimalt. De hjælper os også med at vide en smule om, hvordan du bruger vores websted, hvilket forbedrer browsing-oplevelsen.  Cookies på dette websted bruges kun til trafikmåling og optimering af sidernes indhold. Ved at fortsætte med at surfe på dette websted giver du dit samtykke til brugen af cookies.  Du kan blokere brugen af cookies ved at følge vejledningen "Sådan blokerer og undgår du cookies".

Få mere at vide om vores cookiepolitik